Mats tankar

Mina tankar och åsikter om främst Svensk politik men även om annat.

09 oktober 2015

Lita inte på Kristdemokraterna

Först struntade KD i väljarna när man inte motarbetade kravet på samkönade äktenskap, som ju strider mot bibeln.

Nu visar de att även ingångna avtal inte betyder något för Kristdemokraterna.

Liknar mest ett lekparti.

Etiketter: , ,

Ebba Busch Thor - konstigt partiledarval av KD

Många blev vi förvånade när KD valde Ebba Busch Thor som partiledare, en person som inte ens sitter i riksdagen.

Man är inte lika förvånad när hon inte vill låta erfarne Jakob Forssmed sköta partiledardebatterna, utan låta nybörjaren Andreas Carlsson göra det. Det visar nackdelen med valet av Ebba - hon har inte erforderlig kompetens - vilket var väntat och nu bevisat.

Etiketter: , ,

02 juli 2015

Nyttja Greklands kris för EUs bästa

Grekland är i kris och vill inte betala.

Den som inte vill/kan betala, drabbas av utmätning, då dess egendom kan tas som kompensation istället för de pengar som man inte kan betala.

EU och IMF kan ju göra likadant med Grekland. Ta Grekisk egendom (ganska stor del av Grekland med tanke på skuldens storlek) och gör ett läger för flyktingar och illegala EU-migranter (härefter kallade flyktingar). Det här skulle innebära stora fördelar för EU.

1. Alla flyktingar förs till EUs flyktingläger i Grekland. Det innebär att varken Sverige eller något annat enskilt EU-land behöver ta emot och pröva vem som ska få stanna och vem som inte ska få stanna. Man får en enhetlig EU-prövning på ett ställe, vilket skapar rättssäkerhet.

2. Alla EU-länder ska vara med och bekosta flyktinglägret. Då delar hela EU på bördan, vilket man ju inte gör idag. Det här torde vara mindre känsligt än att alla EU-länder ska ta emot lika många flyktingar. Att dela på gemensamma kostnader är ju EU-länderna vana vid.

3. Genom att alla flyktingar ska föras dit skyndsamt, så kan inte ensamkommande flyktingbarn "försvinna" och därmed inte heller utsättas för brott. Det blir också svårare att gömma sig undan rättvisan.

Medan flyktingens sak prövas, så ska flyktingen naturligtvis inte sitta sysslolös.

4. Flyktingen får välja vilket av EUs medlemsländer han/hon vill komma till - ifall han/hon får stanna. Då får flyktingen också veta vilka krav som ställs för att få komma just dit.

5. Bland de krav som ställs är att man ska kunna tala språket i det aktuella landet tillräckligt bra och man får möjlighet att studera det aktuella språket i lägret.

6. Man måste naturligtvis också lära sig om den kultur och de traditioner etc som gäller i det aktuella landet - och förbinda sig att följa dessa ifall man kommer till det aktuella landet (tex att kvinnor själva väljer vem de vill gifta sig med).

7. Har flyktingen yrkeskunskap, så ska denna "konverteras", så att man kan börja arbeta inom sitt yrke (läkare etc) när man kommer till det önskade landet. Om inte, så bör man få möjlighet till viss skolgång i lägret.

8. När flyktingens sak prövats, så utvisar man flyktingen ifall det inte finns skäl för att få stanna och annars så får flyktingen avlägga prov i språk, kultur, etc för att säkerställa att han/hon har tillräckliga kunskaper för det land han/hon valt.

Om flyktingen har tillräckliga kunskaper, så får han/hon komma till det önskade landet och efter att ha bevisat att han/hon kan sköta ett arbete under en lämplig prövotid (tex några år), så erbjuds han/hon permanent uppehållstillstånd och efter ytterligare några år så får han/hon möjlighet att ansöka om medborgarskap.

De som befinns vara "riktiga" flyktingar men inte vill lära sig något EU-medlemslands språk, får givetvis vara kvar i lägret tills han/hon kan resa hem till sit hemland igen. Då får flyktingen det skydd som är skäligt att ge till de som är "riktiga" flyktingar.

Så Greklandskrisen behöver således inte vara negativ. Det kan lösa ett stort EU-problem, till gagn för såväl EUs medlemsländer, som för legala flyktingar. Dessutom får man en rättssäkerhet som vi saknar idag, i och med att alla kommer att bedömas efter samma måttstock. Dessutom så fördelas kostnaden mellan EUs medlemsländer, istället för att vissa länder ska stå för en stor del av kostnaden och dessutom få problem med tex bostäder till den egna befolkningen, när många bostäder går åt till flyktingar.

Att man genom att ställa krav dessutom slipper de kravaller och hot som idag förekommer i olika områden i Sverige är ju givetvis ett extra plus.

Etiketter: , , , , , , ,

01 juli 2015

Dags att ställa krav för att få Svenskt medborgarskap

Politiker och andra tycker att det är konstigt att invandrare inte kan få jobb och att de inte blir "integrerade" med "oss" Svenskar utan att många istället bor i samma områden som andra invandrare (Rinkeby Tensta, Rosengård, för att nämna några exempel). Särskilt konstigt verkar det vara att invandrare till de flesta andra länder blir integrerade i ganska hög utsträckning.

Egentligen så är det inte så konstigt. Vi ställer ju inte några krav på invandrarna, som de måste uppfylla innan de får Svenskt medborgarskap, vilket EU konstaterar här.

De flesta andra länder ställer krav på såväl språkkunskaper som på inkomst och samhällskunskaper (värderingar) innan man kan bli medborgare men inga sådana krav ställs längre i Sverige. För många år sedan så hade vi sådana krav i Sverige och då hade vi inte den enorma problematik som vi har idag.

Eftersom vi inte ställer rimliga krav för att få medborgarskap, så är det ju med ens rätt självklart att invandrarna inte bryr sig om att lära sig Svenska (man klarar ju sig bra i sitt område med sitt egna språk, som ju bl.a talas i den lokala mataffären). Det är ju heller inget att förvånas över när en imam vill att Sverige ska ändra lagen, så att imamer får besluta om ett gift par ska få skilja sig eller inte. Vi har ju inte ställt krav på anpassning till hur vi Svenskar ser på saker och ting.

Så slutsatsen får ju bli att det är våra politiker som orsakar de problem vi ser idag, pga att de inte ställer några krav på invandrarna. Det är ju kravlösheten som orsakar problemen.

Kravaller i invandrartäta områden utförs ofta av personer med bristande språkkunskaper och i ren frustration, så reagerar de för att försöka få något att hända. Det förstår inte politikerna (vilket inte är så konstigt) - men inte heller journalister verkar förstå det.

Många kriminella talar bristande Svenska (även om det är tabu att nämna det, trots att statistiken tydligt visar på att personer med invandrarbakgrund är överrepresenterade bland de kriminella). Det är synd att man inte diskuterar frågan, istället för att tabu-belägga den. För orsaken är ju naturlig. Talar man dålig Svenska, så är det väldigt svårt att få jobb och då kan kriminalitet locka, för att man ska kunna ge de sina det man önskar och hade velat ge dem om man hade kunnat få ett arbete och därmed tjänat pengar på ett lagligt sätt.

Jag vill slutligen betona att flyktingar inte är inräknade i gruppen invandrare ovan. Flyktingar måste få en möjlighet att få skydd från det de flyr från och de behöver ju heller inte få något medborgarskap, eftersom de ju helst ska återvända till sitt land när situationen där så medger. Vill de få Svenskt medborgarskap, så ska de givetvis också uppfylla rimliga krav först.

Etiketter: , , , , , , ,

30 juni 2015

Musikfajt mellan Apple och Spotify

Nu tävlar vissa media om att jämföra Apples och Spotifys respektive musiktjänster.

Exempelvis AppAdvice tycker att Apple "leder", eftersom de har 100% av låtarna på "Billboard Top 100", tex Taylor Swifts låtar.

Det de missar är att jag och många med mig är för valfrihet. Om inte Taylor Swift vill låta mig välja musiktjänst, så struntar jag i hennes låtar. Det finns ju fler artister och jag har inte ens hört någon av hennes låtar, så jag saknar dem inte ens men även om jag hade, så avstår jag så gärna för möjligheten att välja.

Så media, i den mån de ens nämner detta borde se det ur ett användarperspektiv innan de skriver något, annars så riskerar det, precis som AppAdvice, att vara ute och cykla. Vissa artister riskerar att minska sin försäljning när deras "kunder" inte längre kan höra deras låtar. Undrar om de tänkt på det, för i rimlighetens namn; varför ska jag byta musiktjänst till Apple, så länge Spotify fungerar bra?

Etiketter: , , ,

Israel fortsätter med sin piratverksamhet

Nu har israel ånyo bordat civila båtar på internationellt vatten. När ska världsamfundet börja agera mot israels piratverksamhet?

I Adenviken har man ju agerat för att få stopp på piratverksamheten men israel får tydligen fortsätta med sin piratverksamhet utan att Sverige och andra länder bryr sig om att skicka dit båtar för att skydda den civila sjöfarten. 

Varför är det så?

Om det är så att man är rädd för israel, så kan ju Sverige och andra länder alltid bojkotta israeliska produkter. Det kan för övrigt även enskilda också göra! Jag bojkottar israeliska produkter sedan flera år tillbaka och det kan du också göra!

Visa din avsky mot piratverksamheten! Köp inte produkter som tillverkats i israel.

Etiketter: ,

27 maj 2015

FIFA diskriminerar kvinnor offentligt

Nu har FIFA äntligen avslöjat för media (TV4) att man diskriminerar kvinnor.

FIFA vill inte att fotbolls-vm för kvinnor ska heta just fotbolls-vm, trots att det är det det är. De vill istället att det ska heta "dam-vm", vilket det ju inte är (de spelar ju inte dam - ett kortspel).

Får väl se om media i logikens namn kallar fotbolls-vm för det andra könet för "skitgubbe-vm" (också ett kortspel), eller om man kommer att gå i FIFAs fotspår och diskriminera kvinnor.